Tin tức

Long An xếp hạng 7 về chỉ số cải cách hành chính năm 2018
02/06/2019
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa tổ chức công bố chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2018. Theo đó, chỉ số CCHC của Long An được xếp hạng thứ 7 (81,02 điểm), tăng 5 hạng so với năm 2017 (hạng 12).

Long An nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018

Chỉ số CCHC là công cụ quản lý được Bộ Nội vụ xây dựng và áp dụng từ năm 2012 đến nay. Qua đó, nhằm giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan kết quả CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.

Kết quả CCHC 2018 của các tỉnh, thành phố được phân thành 4 nhóm A (trên 80%); nhóm B (75-80%); nhóm C (70 - 75%); nhóm D (dưới 70%). Quảng Ninh giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với kết quả chỉ số đạt 89,06%, cao hơn 5,08% so với đơn vị đứng ở vị trí thứ 2 là TP. Hà Nội. Phú Yên là địa phương xếp thứ 63/63 tỉnh, thành phố với kết quả đạt 69,53%.

 

Năm 2018, Long An xếp hạng 7, tăng 5 hạng so với năm 2017 về chỉ số cải cách hành chính 

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2018 là 82,99%, tăng hơn 2% so với năm 2017. Chỉ số hài lòng về các yếu tố: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; kết quả dịch vụ đều tăng so với năm 2017. Tuy nhiên, chỉ số hài lòng về yếu tố tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị giảm./.

 

Theo Báo Long An Online

Zalo
Zalo
favebook