Tin tức

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An - Phan Nhân Duy thông tin, được sự đồng ý của UBND tỉnh, sở xây dựng 2 ứng dụng phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch đến từng thửa đất trên mạng Internet và điện thoại thông minh, chính thức vận hành ngày 24/01/2019. Huyện Châu Thành, Tân Trụ được chọn làm thí điểm trên địa bàn.

 

 

Người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin đất đai bằng ứng dụng trên máy tính hoặc điện thoại thông minh

Theo đó, 2 ứng dụng gồm: Phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch đến từng thửa đất trên mạng Internet và điện thoại thông minh; phần mềm điện tử quản lý, công khai quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An.

Đối với ứng dụng thứ nhất, người dân, doanh nghiệp có thể truy cập địa chỉ datdai.longan.gov.vn trên máy tính. Khi vào đó, mọi người chỉ chọn khu vực hành chính huyện, xã là có thể xem thông tin quy hoạch từng thửa đất trên địa bàn của khu vực đã chọn. Tại huyện Châu Thành, Tân Trụ, người dân có thể xác định thông tin quy hoạch trên bản đồ bằng cách định vị khu đất qua chức năng tìm kiếm theo số tờ, số thửa; phần mềm sẽ tự động truy xuất thông tin theo lệnh.

Điện thoại thông minh chạy hệ điều hành iOS hoặc Android, người dân tải về và cài đặt, sử dụng tương tự như máy tính. Tải ứng dụng theo hệ điều hành iOS: App Store/tìm kiếm: QHSDD.LA; hệ điều hành Android: Google play (CH play)/tìm kiếm: QHSDD.LA.

Đối với ứng dụng thứ hai, người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin theo địa chỉ: quyhoachdatdai.longan.gov.vn. Khi vào đó, mọi người kịp thời nắm bắt các thông tin về chủ trương đầu tư; chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; các chính sách, dự án kêu gọi thu hút đầu tư tại khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các loại bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Sở ứng dụng công nghệ GIS vào việc công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất có nhiều chế độ hiển thị khác nhau để chọn: Nền hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng giao thông thủy lợi, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông bản đồ, bản đồ quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, tạo ra một kênh cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các chủ đầu tư muốn đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

"Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các công việc liên quan đến đất đai một cách chính xác, nhanh chóng" - ông Phan Nhân Duy nhấn mạnh./.

Thanh Mỹ

Zalo
Zalo
favebook