Tin tức

Tên thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện (trường hợp nộp qua bưu điện, theo kế hoạch UBND tỉnh).
- Nộp hồ sơ trực tuyến.
Trình tự thực hiện

* Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc Trung tâm hành chính công cấp huyện – nơi đã thành lập Trung tâm (sau đây gọi là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận lập biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho người nộp chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính- Kế hoạch xử lý.

* Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được nhận hồ sơ nếu có đủ các điều kiện theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung chuyển đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện thông báo người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3. Trả kết quả

- Người nộp hồ sơ mang biên nhận đến tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí  
Lệ Phí Lệ phí đăng ký thành lập hộ kinh doanh: 100.000 đồng/01 lần.
Thành phần hồ sơ (1) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-1);
(2) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh và biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
(3) Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập, kê khai theo mẫu Phụ lục III-2).
Yêu cầu - điều kiện - Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 
- Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Long An về Ban hành danh mục về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.
Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh  Tải về
  • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập  Tải về

 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Zalo
Zalo
favebook