Dịch vụ

 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT HƯNG PHÚ - BẾN LỨC-

094 999 15 99 MR. SƠN

 

Lĩnh vực hoạt động:

ĐO VẼ NHÀ ĐẤT.

ĐO VẼ BẢN VẼ ĐỊA CHÍNH TRÍCH LỤC, TRÍCH ĐO.

CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

THỪA KẾ. - TẶNG CHO.

ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI( ĐẤT SAI RANH GIỚI, SAI DIỆN TÍCH)

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT.

LÀM THỤC TỤC HỒ SƠ VỀ NHÀ DẤT.

TƯ VẤN HỒ SƠ NHÀ ĐẤT.

Chuyên thực hiện các công việc liên quan đến SỔ ĐỎ; (Đặc biệt ưu tiên những hồ sơ KHÓ);